Direcció d’Obres

alcoleaArquitectura te al seu equip arquitectes i arquitectes tècnics per a la direcció d’obra tant d’edificis de nova construcció com per a reformes i rehabilitacions a edificis existents, incloent el control exhaustiu de qualitat en l’execució i el compliment de les mesures de Seguretat i Salut.

Al final de les obres es realitza una medició completa dels treballs per a a assegurar que les certificacions i pagaments es corresponen a l’obra executada i es documenta tot el procés al llibre de l’edifici, que inclourà tots els plànols de l’obra tal i com ha estat executada, facilitat així les posteriors tasques de manteniment.