Equip

alcoleaArquitectura és un estudi d’arquitectura, disseny i gestió especialitzat en la gestió integral del projecte constructiu, des de la fase prèvia d’estudi fins el desenvolupament final a peu d’obra, coordinant totes les fases del procés de disseny i complint amb totes les exigències i normatives tècniques. Fundat el 1976 per Andrés Alcolea Garrido, compta amb Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Enginyeries associades especialitzades en instal.lacions i estructures.

alcoleaArquitectura te oficina estable a Pineda de Mar (Barcelona) i estudia la viabilitat dels projectes, s’encarrega de la seva ideació, redacció i coordinació, gestionant la seva tramitació des del visat fins el final d’obres, la cèdul.la d’habitabilitat o la llicència d’apertura.

alcoleaArquitectura participa també a la Universitat mitjançant la investigació en matèries d’art, cultura i teoria i interpretació arquitectòniques, a més de veure’s implicada amb la docència de projectes a l’Escola d’Arquitectura.